Informuojame, kad pradedamas rengti Sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054539), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1838V ,,Dėl sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-20-607)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054539), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1838V ,,Dėl sklypo, pažymėto skaičiais 1–4, Kalvarijų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinių keitimas.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,2058 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0021:482), Kalvarijų g. 204G, Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-11-26 įsakymas Nr. A30-3110/20, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2021-02-26 Nr. A615-16/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:  nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:482) paskirties, patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti privalomuosius ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtais detaliojo plano sprendinių keitimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-09-18 iki 2023-09-29 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-607; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Parengti detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-09-25 iki 2023-09-29 (imtinai) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-10-02, 17 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo prie susirinkimo transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3sKMU0M

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-607) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą