Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Širvintų g. 70 (kadastro Nr. 0101/0022:385) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-426)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00061184), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d., sprendimu Nr. 1-405 „dėl teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklype Širvintų g. 70 (kadastro Nr. 0101/0022:385) koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Širvintų g. 70 (kadastro Nr. 0101/0022:385).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-04-21 įsakymas Nr. A30-1523/23, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2023-05-23, Nr. A615-86/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Eventus Pro“, įm. k. 300591759, Gvazdikų g. 4, Vilnius, tel. +370 655 43413, el. p. [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:  nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-426) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Įsakymas+programa+schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą