Informuojame, kad pradedamas rengti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (T00054357), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimas žemės sklype Ukmergės g. 128 (kadastro Nr. 0101/0031:368) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-23-541)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (T00054357), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimas žemės sklype Ukmergės g. 128 (kadastro Nr. 0101/0031:368) inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Ukmergės g. 128 (kad. Nr. 0101/0031:368).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-29 įsakymas Nr. 30-1545/23, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2023-07-10 Nr. A615-111/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, juridinio asmens kodas 303738851, adresas Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. paštas tadas@uabprojektavimas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nustatyti žemės sklypui ir (ar) jo daliai prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų (K) naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų (G2) naudojimo būdą su galimybe detaliojo plano tvirtinimo metu nustatytą prioritetinį naudojimo būdą žemės sklypo dalyje pakeisti į kitą galimą naudojimo būdą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, taip pat nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus (mažiausius ir (ar) didžiausius galimus žemės sklypų dydžius).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai atskirai vėliau.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-541) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

 Ukmerges-128_isakymas_programa_schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą