Informuojame, kad vadovaujantis 2021-05-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1624/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano ir sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352) inicijavimo sutarties pagrindu“, pradedamas detaliojo plano sprendinių koregavimas

 

Koreguojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 0,0500 ha, P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel. (8 5) 211 2000, el.  paštas: savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

 Planavimo uždaviniai: koreguoti teritorijos Santariškių g. 1 detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto tarybos 1999 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 364 ,,Dėl teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00057623) ir sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinius, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1761V ,,Dėl sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ (registro Nr. T00054437), sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.       

SPAV reikalingumas: neprivalomas.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-279.

Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.

Pridedama:

  1. 2021-05-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-1624/21;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Isakymas_planavimo_darbu_programa_teritorijos_riba