Informuojame, kad vadovaujantis 2021-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-4335/21 „Dėl leidimo inicijuoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Gelažių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:4445), Gelažių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:4443) ir Gelažių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0167:4444)“, pradedamas rengti detaliojo plano sprendinių koregavimas

 

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: sklypo Gelažių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:4445) plotas 0,0678 ha, sklypo Gelažių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:4443) plotas 0,0531 ha ir sklypo Gelažių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0167:4444) plotas 0,0746 ha.

Nagrinėjama teritorija: apie 1,1 ha teritorija prie Gelažių g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel.: 852112616, faks.: 852112222, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt www.vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A30-1920/18( 2.1.22E-TD2)  „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) koregavimo tvirtinimo“ ir pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A30-1244/21 ,,Dėl žemės sklypų Gelažių g. 4 ir 4A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Gelažių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:4445), Gelažių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:4443) ir Gelažių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0167:4444): nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo nustatyti statybos zoną ir ribas bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.      

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.      

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-54

Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas+(6)