Informuojame, kad vadovaujantis 2022-01-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu „Dėl leidimo inicijuoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1787) detaliojo plano rengimą“ Nr. A30-15/22, pradedamas rengti detalusis planas

 

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1.3684 ha teritorija žemės sklype kadastro Nr. 0101/0171:1787 (žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdai – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) Vilniuje, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112000, faks. (8 5) 2112222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: juridiniai ir fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: parengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1787) detaliojo plano rengimą tikslu padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0171:1787) į atskirus žemės sklypus, pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.      

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų, nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.      

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-82

Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.

Pridedama:

  1. 2022-01-04 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-15/22;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Isakymas