Informuojame, kad vadovaujantis 2022-01-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-320/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 5,16 ha teritorijos prie Ašmenėlės gatvės detaliojo plano rengimą“ pradedamas rengti apie 5,16 ha teritorijos prie Ašmenėlės gatvės detalusis planas sklypuose kad. Nr. 0101/0158:637, Nr. 0101/0158:664, Nr. 0101/0158:786, Nr. 0101/0158:853 ir Nr. 0101/0158:724.

 

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 5,1617 ha teritorija prie Ašmenėlės gatvės sklypuose kadastro Nr. 0101/0158:637, Nr. 0101/0158:664, Nr. 0101/0158:786, Nr. 0101/0158:853, Nr. 0101/0158:724, Vilniuje, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, tel.: 852112616, faks.: 852112222, www.vilnius.lt .
Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: apie 5,16 (penkių ir šešiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Ašmenėlės gatvės detaliojo plano rengimą sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0158:637, Nr. 0101/0158:664, Nr. 0101/0158:786, Nr. 0101/0158:853 ir Nr. 0101/0158:724, tikslu pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei pagal gatvių raudonąsias linijas nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą, sujungti ir padalinti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų; nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.
Papildomi reglamentai: nenustatomi.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo plano koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-116.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2022-01-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-320/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas+(3)