Informuojame, kad vadovaujantis 2022-02-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-496/22 pradedamas rengti sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935)ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936)

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2022-02-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-496/22 pradedamas rengti sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935)ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-1815 „Dėl sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detalaus plano koregavimas
Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,3207 ha teritorija, kurią sudaro sklypas Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934) plotas 0.1305 ha, sklypas Nr. 2 (Vaidagų g. 70, kadastro Nr. 0101/0162:1935) plotas 0.1066 ha, sklypas Nr. 3 (Vaidagų g. 72, kadastro Nr. 0101/0162:1936) plotas 0,0836 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-02-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-496/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel.: (85) 211 2000, el.p. [email protected]
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]
Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-1815 „Dėl sklypų Vaidegių kaime (kadastro Nr. 0101/0162:107 ir Nr. 0101/0162:103) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054511) sprendinius sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0162:1934) naudojimo būdą iš susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, patikslinti žemės sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0162:1935) ir Nr.3 (kadastro Nr. 0101/0162:1936) naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 ribas padalinant sklypą Nr. 1 į du sklypus ir prijungiant prie anksčiau suformuotų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Papildomi planavimo uždaviniai: nenumatomi.
Papildomi reglamentai: nenustatomi.
Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo plano koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-675.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.
Pridedama:
1. 2022-02-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-496/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Isakymas

Skelbimas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ