Informuojame, kad vadovaujantis 2022-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-628/22 „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu“, pradedamas rengti detaliojo plano sprendinių koregavimas

 

Planuojamos teritorijos adresas: Gelvadiškių g. 22, žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0007:5982), plotas 0,4023 ha.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-05 d. įsakymas Nr. 30-692 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“  (registro Nr. T00058767)

Nagrinėjama teritorija: gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė:  www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-05 d. įsakymu Nr. 30-692 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058767) sprendinius žemės sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į GEL-1-3 funkcinę zoną.      

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.      

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-05 d. įsakymas Nr. 30-692 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“

Papildomi reglamentai: nėra.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-219.

Apie supažindinimą su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai.

Nuoroda:

Isakymo+Elektroninio+dokumento+nuorašas