Informuojame, kad vadovaujantis 2022-05-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 0,26 ha teritorijoje sklypuose Gervių g. 20 ir 22, Paribio g. 32 ir gretimoje valstybinėje žemėje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-2300/22, pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detalusis planas

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,26 ha kvartalas apribotas Paribio, Gervių gatvėmis, praėjimu vakarinėje dalyje, želdynų teritorija rytinėje dalyje.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius apie 0,26 ha teritorijoje sklypuose Gervių g. 20 ir 22, Paribio g. 32 ir gretimoje valstybinėje žemėje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-2300/22

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 852112616, faks.: 852112222,  el.p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com

Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties nustatyti sklypams Paribio g. 32 ir Gervių g. 22 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei patikslinti galimus pagrindinius ir papildomus sklypų naudojimo reikalavimus, nustatyti kitus galimą(-us) planuojamos teritorijos ir žemės sklypo Gervių g. 20 naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.      

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimybėmis numatyti želdynų ir infrastruktūros teritorijas, įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano vystymo strategiją ir sprendinius.      

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.

Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nenumatoma.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-638

Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano koregavimu bus informuota papildomai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano keitimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

  1. 2022-05-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2300/22;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Isakymas+detaliam+planavimui