Informuojame, kad vadovaujantis 2022-06-22 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2589/22 „Dėl leidimo rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių detalųjį planą inicijavimo pagrindu“ pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) detalusis planas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių detalusis planas

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-06-22 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2589/22 „Dėl leidimo rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) apie 2,98 ha teritorijoje tarp Rantavos ir Cintų gatvių detalųjį planą inicijavimo pagrindu“

Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:2628 ir Nr. 0101/0167:1091) tarp Rantavos ir Cintų gatvių, Pilaitės sen.
Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,98 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, LT-09601, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2628) ribas ir plotą jį dalinant, pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui
nustatyti kitą(us) galimą(us) teritorijos naudojimo būdą(us), nustatyti naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų poreikis ir išdėstymas, servitutų poreikis.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
SPAV reikalingumas: pagal institucijų planavimo sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-665.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:
1. 2022-06-22 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr.
A30-2589/22;
2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS_Elektroninio+dokumento+nuorašas

Skelbimas_su_priedais

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ