Informuojame, kad vadovaujantis 2022-07-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2846/22 „Dėl leidimo rengti sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti žemės sklypų Vaidilutės g. 39, Vaidilutės g. 39A ir šalia esančios teritorijos detalusis planas

 

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: sklypo Vaidilutės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0011:361) plotas 0,1 ha, sklypo Vaidilutės g. 39A (kadastro Nr. 0101/0011:360) plotas 0,1 ha. Bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,4 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112000, LT-09601, Vilnius, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.: 869947231, el. paštas: [email protected]

Planavimo uždaviniai: inicijavimo sutarties pagrindu rengti sklypų Vaidilutės g. 39 (kadastro Nr. 0101/0011:361), Vaidilutės g. 39A (kadastro Nr. 0101/0011:360) ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą, kurio tikslas – nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribas, statybos zonas ir užstatymo tipą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Papildomi planavimo uždaviniai: nenumatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: parengti  sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-641.

Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pridedama:

  1. 2022-07-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2846/22;
  2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
  3. Planuojamos teritorijos riba.

Nuoroda:

Skelbimas_su_priedais_2022-08-26

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ