Informuojame, kad vadovaujantis 2022-08-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. 30-2729/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:0597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598) inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti žemės sklypuose Tarpkalnio g. 39 ir Tarpkalnio g. 41 detaliojo plano koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detalusis planas
Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypai Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:0597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598)
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-08-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-2729/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:0597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598) inicijavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks. 85 2112222, LT-09601, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo Nr. 6 ribas ir plotus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-781/20 „Dėl sklypo Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:504) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto formavimo pertvarkymo projekto sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribas, statybos zonas vadovaujantis BP.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-807.
Apie supažindinimą su parengtu detaliojo plano keitimu bus informuota papildomai.
Nuoroda:
Skelbimas_2023-02-23

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ