Informuojame, kad vadovaujantis 2022-10-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A30-3803/22 „Dėl leidimo koreguoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius apie 13.2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 13,2 ha
teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-22-987.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 1,32 ha teritorija, į kurią patenka žemės sklypai Balsių g. 5 (kad. Nr. 0101/0131:584), Balsių g. (kad. Nr. 0101/0131:450), Balsių g. 9 (kad. Nr. 0101/0131:322), Romuvos g. 47 (kad. Nr. 0101/0131:349), Romuvos g. 49 (kad. Nr. 0101/0131:382) ir sklypas (kad. Nr. 0101/0131:795) Vilniuje.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-10-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-3803/22 „Dėl leidimo koreguoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius apie 13.2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė G. M., tel.: +370 69947231, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Balsių g. 5, Balsių g. 7, Balsių g. 9, Romuvos g. 47 ir Romuvos g. 49 prijungti laisvos valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, iš bendrąja nuosavybe valdomo sklypo (kadastro Nr. 0101/0131:795) atskirti sklypų Balsių g. 5 ir Romuvos g. 49 savininkams nuosavybės teise priklausančias žemės sklypo dalis ir prijungti prie žemės sklypų Balsių g. 5 ir Romuvos g. 49, pakeisti sklypų ribas, plotus, ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu bus informuota papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS-Elektroninio-dokumento-nuorašas

Programa

Schema

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą