Informuojame, kad vadovaujantis 2022-12-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-5004/22 „Dėl leidimo koreguoti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinius sklype Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“ parengtas detaliojo plano koregavimas žemės sklype Liepkalnio g. 116 ir aplinkinėje teritorijoje

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. Detaliojo plano sprendinių
koregavimas sklype Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-13-23-22.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) ir laisva valstybinė žemė, viso plotas apie 0,13 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-12-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-5004/22 „Dėl leidimo koreguoti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinius sklype Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė G. M., tel.: +370 69947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti raudonąsias linijas nekeičiant žemės sklypo Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) žemės naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų tipus, pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, prisijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-08-24 iki 2023-09-18 Rasų seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-23-22).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-09-18 d. 12:00 val.
Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/85327522679?pwd=OXBjSCtmWCszOC9zQjhiNEQ2aCtWZz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 853 2752 2679. Slaptažodis: 000000.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DPK Sprendiniu aiskinamasis rastas

Sprendiniu brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą