Informuojame, kad vadovaujantis 2023-03-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1174/23 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Šilo g. 92, 94 (nedidelių veiklos mastų) detalųjį planą sklype Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) inicijavimo pagrindu“ pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Šilo g. 92, 94 (nedidelių veiklos mastų) detaliojo plano koregavimas sklype Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) inicijavimo pagrindu TPD Nr. K-VT-13-23-261.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) plotas 0,1966 ha

Dokumento rengimo pagrindas:2023-03-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1174/23 „Dėl leidimo koreguoti sklypų Šilo g. 92, 94 (nedidelių veiklos mastų) detalųjį planą sklype Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) inicijavimo pagrindu

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 852112616, faks.: 852112222, LT-09601, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo Šilo g. 92 (kadastro Nr. 0101/0035:253) naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Apie supažindinimą su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus informuota papildomai

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuora-as+-+2023-03-27T110606.287-edb40264-752b-4332-888e-310e2b0e08e5