Informuojame, kad yra atlikti sprendinių pakeitimai ir informacijos papildymas pagal suinteresuotos visuomenės pasiūlymus „Detaliojo plano užstatymo zonų, ribų, servitutų ir įvažiavimų/išvažiavimų koregavimą sklypuose Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 ir Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 A, Vilnius“

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Detaliojo plano užstatymo zonų, ribų, servitutų ir įvažiavimų/išvažiavimų koregavimą sklypuose Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 ir Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 A, Vilnius.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 ir Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 A, Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Sklypų (kadastrinis Nr. 0101/0010:58 ir Nr. 0101/0010:451) Pušyno kelyje 14A ir sodininkų bendrijos „Mokslas” sklypo Nr. 86 detalusis planas. TPDR Nr. T00060784

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III a., Vilnius, info@regroup.lt, tel. nr. +37067185640.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:  Koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypų, Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 (kad. Nr. 0101/0010:435) ir Kalvarijų Sodų 8 – oji g. 23 A (kad. Nr. 0101/0010:446), Vilnius, užstatymo zoną, ribas, servitutus ir įvažiavimus/išvažiavimus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2023-09-11 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas- kalvariju sodų 8 oji g. Vilnius

kalvariju sodu 8- sprendiniu planas-Planas

Lydraštis, Kalvariju sodu 8-oji g.