Informuojame, kad yra parengtas Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano, pakoreguoto Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu, ir sklypo Parodų g. 1 detaliuoju planu, sprendinių sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007) koregavimas planavimo inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad yra parengtas Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (TPD Nr. T00056335), pakoreguoto Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (TPD Nr. T00054488), ir sklypo Parodų g. 1 detaliuoju planu (registro Nr. T00055454), sprendinių sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007) koregavimas planavimo inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-792).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano (TPD Nr. T00056335), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (TPD Nr. T00054488), patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“, ir sklypo Parodų g. 1 detaliuoju planu (registro Nr. T00055454), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1- 413 „Dėl sklypo Parodų g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007).

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-19 įsakymas Nr. A30-3495/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-09-19 Nr. A615-201/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į.k. 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sprendinių koregavimas sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007), kurio tikslas pakeisti teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti servitutų poreikį bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Su parengtu detaliojo plano koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2023-06-12 iki 2023-06-23 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-792; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Lazdynų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Erfurto g. 29, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2023-06-19 iki 2023-06-23 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-06-26, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos:  https://parodu-1dp.zoomtv.lt/

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-792) per visą detaliojo plano koregavimo rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis brezinys 2023-05-24

Parodu 1 AR sprendiniai 2023-05-24

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ