Informuojame, kad yra parengtas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Pipirų g. 6

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Markučių rajono detalusis planas (registro Nr. T00057292)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatoriai: Fiziniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Projekto vadovė Edita Budginienė tel. +370 637 88238, el. p. edita.budginiene@gmail.com.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0060:60), adresu Pipirų g. 6, Vilnius.
Planuojamos teritorijos plotas: 0,1225 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu žemės sklypą, adresu Pipirų g. 6, Vilnius, (kadastro Nr. 0101/0060:60) padalijant į du atskirus žemės sklypus, nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-05-21 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Pipirų g. 6“ Nr. A30-1035/19.
Detaliojo plano koregavimo koncepcija: Nerengiama.
Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Nereikia atlikti.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento numeris: K-VT-13-19-281.
Supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtais Detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2022-09-01 iki 2022-09-15 imtinai Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius bei Rasų seniūnijos „Facebook“ socialiniame tinkle adresu https://www.facebook.com/Rasu.seniunija/, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-281). Informaciją apie Detaliojo plano koregavimo sprendinius planavimo rengėjas teikia tel. +370 637 88238, el. p. edita.budginiene@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl Detaliojo plano koregavimo teikiami teritorijų planavimo dokumento organizatoriui ar rengėjui raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2022-09-15 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, adresu A. Vienuolio g. 8, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Sprendinių+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ