Informuojame, kad yra parengtas Teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalvarijų g. 96 (kadastro Nr. 0101/0022:301) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-631)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kalvarijų g. 96, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0022:301)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Kalvarijų g. 96, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0022:301)

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-04-12 įsakymas Nr. A30-1459/22, pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-06-13 įsakymu Nr. A30-2455/22, šiais įsakymais patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-06-23 Nr. A615-137/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Geodezijos linija“, į.k. 302641399, buveinės adresas Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. +37060022380, el. p.:[email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos ir kitą galimą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Su parengtais detaliojo plano sprendinių koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti: nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-631; rengėjų UAB „Geodezijos linija“ buveinėje adresu Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius, darbo dienomis iš anksto susiderinus telefonu +370 670 88276, el. paštu [email protected]; Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-02-06 iki 2023-02-10 rengėjų UAB „Geodezijos linija“ buveinėje adresu Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius, darbo dienomis iš anksto susiderinus telefonu +370 670 88276, el. paštu [email protected].

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-02-15, 17 val. nuotoliniu būdu, susirinkimo transliacijos nuoroda: http://bit.ly/3kmJFZ3

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-631) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_K96

PagrindinisA2

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ