Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto valdybos 1999 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 102V patvirtinto Sklypo Kalvarijų g. 161 detaliojo plano (registro Nr. T00056129) sprendinių keitimas sklype Kalvarijų g. 161A (kadastro Nr. 0101/0010:476) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-953)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Vilniaus miesto valdybos 1999 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 102V „Dėl sklypo Kalvarijų g. 161 detaliojo plano tvirtinimo“
patvirtinto Kalvarijų g. 161 detaliojo plano (registro Nr. T00056129) sprendinių keitimas žemės sklype Kalvarijų g. 161A (kadastro Nr. 0101/0010:476) inicijavimo sutarties pagrindu. (TPD Nr. K-VT-13-22-953).

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,4235 ha žemės sklypas Kalvarijų g. 161A (kadastro Nr. 0101/0010:476).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-10-07 įsakymas Nr. A30-3732/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-10-28 Nr. A615-227/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti detaliuoju planu sklypui nustatytą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtais detaliojo plano sprendinių keitimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-09-25 iki 2023-10-06 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-953; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Parengti detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-09-25 iki 2023-09-29 (imtinai) AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt. Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-10-09, 17 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo prie susirinkimo transliacijos nuoroda: https://bit.ly/45WMByI

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-953) per visą detaliojo plano keitimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

 Sklypo_Kalvariju_161A_DP_Aiskinamasis_rastas_sprendiniai_2023_06

Sprendiniai_Kalvariju_161A_DP_Pagrindinis_brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą