Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Antano Mikėno g. 16, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), UAB „Geodema“ informuoja apie parengtą žemės sklypo, esančio Vilniaus m., Antano Mikėno g. 16, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslai: nustatyti žemės naudojimo būdą kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai bei padalinti sklypą į atskirus sklypus.

Projekto iniciatorius: LARISA FALKOVSKA

Su parengtu projektu susipažinti bei teikti motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima nuo 2015-04-20 iki 2015-05-05 plano rengėjo patalpose.

Plano rengėjas: UAB „Geodema“, adresas Liejyklos g. 3, Vilnius, mob. 861009242, el. paštas [email protected]. Direktorius Martynas Poškus.