Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Nr. 1 Karačiūnų gatvėje planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui

Rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą bendro (viešo) naudojimo miesto paplūdimiui eksploatuoti.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-15 įsakymas Nr. A30-3439 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo Nr. 1 Karačiūnų gatvėje plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui“.

Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3 (527 kab.), Vilnius.

Susipažinti su plano sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių galima nuo 2015-03-12 iki 2015-04-12. Motyvuotus pasiūlymus dėl plano sprendinių galima teikti raštu plano rengėjui (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius).

Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2589.