Informuojame, kad yra parengtas Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Blindžių g. 24A (kadastro Nr. 0101/0031:367) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-1125)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno rajono detaliojo plano (teritorijų planavimo dokumento Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinių sklype Blindžių g. 24A (kadastro Nr. 0101/0031:367) koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypas Blindžių g. 24A (kadastro Nr. 0101/0031:367), Vilnius.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-12-05 įsakymas Nr. A30-4629/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-12-12 Nr. A615-251/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:  juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Eventus Pro“, juridinio asmens kodas 300591759, Gvazdikų g. 4, Vilnius, tel. + 370 5 212 30 75, el. p.  info@eventuspro.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą, pakeisti ir nustatyti žemės sklypui privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2023-06-08 iki 2023-06-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-1125; projekto rengėjo UAB „Eventus Pro“ patalpose adresu Gvazdikų g. 4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. + 370 5 212 30 75 arba tel. +370 655 43413, el. p.: ieva.leinartaite@eventuspro.lt; Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sėlių g. 39, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2023-06-12 iki 2023-06-16 projekto rengėjo UAB „Eventus Pro“ patalpose adresu Gvazdikų g. 4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Prieš atvykstant prašome informuoti tel. + 370 5 212 30 75 arba tel. +370 655 43413, el. p.: ieva.leinartaite@eventuspro.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-06-22, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 2 aukšte, 216 kab., adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-1125) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

2023 05 23 Pagrindinis brėžinys

2023 05 23 DPK Aiškinamasis raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ