Informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo Šv. Ignoto g. 16 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pradedamas rengti žemės sklypo Šv. Ignoto g. 16 formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-11-19 įsakymas Nr. A30-3416 „Dėl žemės sklypo Šv. Ignoto g. 16 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Daugiau informacijos – 211 2478.