Informuojame, kad yra rengiamas apie 104850 kv. m teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra rengiamas apie 104850 kv. m teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas. Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl apie 104850 kv. m teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 spalio 21 d. Nr. 30-3096. Plano rengimo tikslas : nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, pakeisti žemės sklypų ( kadastro Nr. 0101/0101:74, Nr. 0101/0101:981, Nr. 0101/0101:1073, Nr. 0101/0101:1083, Nr. 0101/0101:673, Nr. 0101/0101:1031, Nr. 0101/0101:1093, Nr. 0101/0101:1089, Nr. 0101/0101:744, Nr. 0101/0101:1015, Nr. 0101/0101:1016, Nr. 0101/0101:732, Nr. 0101/0101:626, Nr. 0101/0101:596, Nr. 0101/0101:1002, Nr. 0101/0101:1109, Nr. 0101/0101:707, Nr. 0101/0101:1014, Nr. 0101/0101:1092, Nr. 0101/0101:1013, Nr. 0101/0101:1024, Nr. 0101/0101:1003, Nr. 0101/0101:708, Nr. 0101/0101:1261, Nr. 0101/0101:1055, Nr. 0101/0101:988, Nr. 0101/0101:743, 0101/0101:1110, 0101/0101:706) paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sujungti žemės sklypus į vieną, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus ir suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijai ir atskirųjų želdynų teritorijai. Sklypai Nr. 01-86 – kitos paskirties žemė, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, užstatymo tipas – vienas vienbutis gyvenamasis namas; Sklypai Nr. 90-129 – kitos paskirties žemė, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos . Sklypai Nr. 87-89 – kitos paskirties žemė, atskirųjų želdynų teritorijos. Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius; Susipažinti su projektu skiriamas 15 darbo dienų laikotarpis nuo 2015.01.20 – 2015.02.09. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių. Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui: Projekto rengėjas UAB“Regroup Projektavimas“, Į.K. 300622140, Lukiškių g. 5-201, Vilnius, Tel. (85) 262 03 52, Mob. Tel. (8683) 31336, vilmantas@regroup.lt