Informuojame apie pakeistus Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) sprendinius pagal derinančių institucijų pastabas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) inicijavimo sutarties pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-19-324

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypas Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306), Žvėryno sen., Vilniaus m.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. A30-972/19 “Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kad. Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo. 2019 m. birželio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-39/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, svetainė:
www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Ugna“, įmonės kodas 300584736, el. paštas saule@ugna.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą (G2) sklypo užstatymo intensyvumą, tankumą ir kitus naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu numatytą pastatų aukštingumą ir tankumą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais pagal pastabas sprendiniais galima nuo 2023 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. TPD Nr. K-VT-13-19-324). Taip pat nuo 2023 m. sausio 6 d. Vilniaus m. sav. svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas, https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.

Nuoroda:

Pagrindinis_brėžinys_2_01_Miglos55_4

2.01.+Aiškinamasis+raštas+Miglos+g55_4

9.+Informacijos+papildymas+pagal+organizatoriaus+pastabas