Ištaisyta  techninė klaida Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakyme Nr. A30-372/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2019-02-18 ĮSAKYME NR. A30-372/19 ,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 28 IR NR. 33 (KADASTRO NR. 0101/0101:985), NR. 31 (PUKUVERO G. 22, KADASTRO 0101/0101:687), NR. 32 (PUKUVERO G. 24, KADASTRO NR. 0101/0101:21), NR. 34 (KADASTRO NR. 0101/0101:1101) IR NR. 6 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“ IŠTAISYMO

 

2021 m. sausio   6  d.   Nr. A30-37/21

Vilnius

 

 

I š t a i s a u  techninę klaidą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakyme Nr. A30-372/19 ,,Dėl leidimo inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro       (Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro Nr. 0101/0101:687), Nr. 32 (Pukuvero g. 24, kadastro Nr. 0101/0101:21), Nr. 34 (kadastro Nr. 0101/0101:1101) ir Nr. 6 sprendinių koregavimą“ ir 1 punkte bei planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 5 punkte vietoj žodžių ir skaičių „(registro Nr. T0006006)“ įrašau žodžius ir skaičius „(registro Nr. T00060006)“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut