Ištaisyta  techninė klaida Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. A30-2638/20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-10-21 ĮSAKYME NR. A30-2638/20 „DĖL SKLYPO PARIBIO G. 23A IR GRETIMŲ SKLYPŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPE NR. 11 (PARIBIO G. 23A, KADASTRO NR. 0101/0029:331) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO“ IŠTAISYMO

 

2020 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

I š t a i s a u  techninę klaidą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 21 d. įsakyme Nr. A30-2638/20 „Dėl sklypo Paribio g. 23A ir gretimų sklypų nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklype Nr. 11 (Paribio g. 23A, kadastro
Nr. 0101/0029:331) sprendinių koregavimo tvirtinimo“ ir pavadinime bei 1 punkte vietoj žodžių (Paribio g. 23A, kadastro Nr. 0101/0029:331) įrašau žodžius (Paribio g. 23E, kadastro
Nr. 0101/0029:331).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut