Kartojama sklypo prie Latvių g. ir Birutės g. (kadastrinis Nr. 0101/0031:373), Žvėryno sen. detaliojo plano projekto viešo svarstymo procedūra

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Kartojama sklypo prie Latvių g. ir Birutės g. (kadastrinis Nr. 0101/0031:373), Žvėryno sen. detaliojo plano projekto viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas: 2013-12-10 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 042362 A615-165-(2.15.1.7-AD4), 2014-01-16 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A620-20/14-(2.15.1.21-MP2).

Planavimo tikslai: nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių ir žemės tikslinės paskirties, nustatyti gyvenamosios teritorijos (G) naudojimo būdą, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2) naudojimo pobūdį ir kitus privalomuosius naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus. Į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų teritoriją patenkančiam žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą ir pobūdį pagal bendrajame plane intensyviam naudojimui nurodytas galimas žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Susipažinti su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV, galima kreipiantis nurodytais plano rengėjo kontaktiniais adresais.

Planavimo organizatorius: UAB „Intractus“, J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, tel. (8 5) 2393468, el. p. intractus@intractus.lt.

Plano rengėjai: UAB „archiDELTA“, Smolensko g. 10B, Vilnius, tel. 8 615 54 776, el. p. biuras@archidelta.lt, www.archidelta.lt.

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73 285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2015-11-02 iki 2015-11-27 UAB „archiDELTA“ patalpose, Smolensko g. 10B, Vilniuje, 3 a., darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2015-11-16 iki 2015-11-27 UAB „archiDELTA“ patalpose, Smolensko g. 10B, Vilniuje, 3 a.

Viešas susirinkimas vyks 2015-11-30 17 val. advokatų kontoros Kairevičius, Juzikis ir partneriai patalpose, A. Goštauto g. 40A, Vilniuje, 10 aukšte.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.