Kartojama teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56, Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano viešo svarstymo procedūra

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Kartojama teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56, Šnipiškių seniūnijoje detaliojo plano viešo svarstymo procedūra.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-21 įsakymas Nr. 30-400 dėl pavedimo organizuoti teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano rengimą, 2013-03-07 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. A620-99-(2.15.1.21-MP2).

Planavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais suformuoti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo būdą, pobūdį, tvarkymo ir naudojimo režimą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Susipažinti su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV, galima kreipiantis nurodytais plano rengėjų kontaktiniais adresais ir numeriais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2529, faks. 8 5 211 2527, www.vilnius.lt.

Plano rengėjai: UAB „archiDELTA“, Smolensko g. 10B, Vilnius, tel. 8 615 54 776, el. p. biuras@archidelta.lt, www.archidelta.lt.

UAB „Miesto vizija“, Smolensko g. 10B, Vilnius, tel. 8 650 55 031, el. p. info@miestovizija.lt.

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73 285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2015-09-28 iki 2015-10-23 plano rengėjo patalpose Smolensko g. 10B, 3 aukšte, Vilniuje.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2015-10-12 iki 2015-10-23 plano organizatoriaus patalpose Vilniaus miesto savivaldybėje, prie 215 kabineto, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius.

Viešas susirinkimas vyks 2015-10-26, 17 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kabinete, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.