Keičiama 2016-04-26 skelbime susipažinimo pabaigos data su parengto Teritorijos šalia Antavilių g. dalies, sklypo Nr. 24 (kad. Nr. 0101/0003:2348), detaliojo plano (reg. Nr. 2069) sprendinių koregavimo dokumentais

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Keičiama 2016-04-26 skelbime susipažinimo pabaigos data su parengto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-447 patvirtinto Teritorijos šalia Antavilių g. dalies, sklypo Nr. 24 (kad. Nr. 0101/0003:2348), detaliojo planavimo dokumentų (reg. Nr. 2069) sprendinių koregavimo dokumentais.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima iki 2017 m. gegužės 23 d., vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks Antakalnio seniūnijoje iki 2017 m. gegužės 23 d.