Keičiami Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės, detaliojo plano sprendiniai

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTĄ APIE 6,17 HA TERITORIJOS PRIE ŽALIŲJŲ EŽERŲ GATVĖS, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui atsisakius derinti pateiktą teritorijų planavimo dokumentą keičiami Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės, detaliojo plano sprendiniai.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2014m. gegužės 12 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1078 „Dėl Apie 6,17 ha teritorijos prie Ž.aliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a. tel. 2112198, el pastas sigita.dageliene@vplanas.lt

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą ir būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos (G1), padalyti sklypus, nustatyti sklypų plotus ir ribas, prijungiant dalį laisvos valstybinės žemės prie suformuotų sklypų.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Su ptikslintu detaliuoju planu galima susipažinti darbo dienomis SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 523 kab. Nuo š.m. birželio 2-16 d. Informaciją teikia SĮ “Vilniaus planas“ projektų vadovė S.Dagelienė, tel. 2112198

Vieša ekspozicija: parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, prie kabineto Nr.215, š. m. birželio 9-16 dienomis.

Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, kabinete Nr. 216 š.m. birželio 16 d. 16 val.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu detaliojo plano rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.

2016-05-30