Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad numatomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-292 „Dėl Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00061301) sprendinių koregavimas apie 0,4 ha ploto teritorijos dalyje pagal pridedamą schemą M 1:2000 inicijavimo pagrindu. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-292 „Dėl Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00061301) sprendinius apie 0,4 ha ploto  teritorijos dalyje pagal pridedamą schemą M 1:2000 inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu patvirtintas gatvių raudonąsias linijas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, el. danute.eidukonyte@vilnius.lt, tel. 8-610-23789. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Daugeliskio_Kernaves

Skelbimas viešinimui Veprių 10

Veprių 10 įsakymas-D

Veprių 10 programa