Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo sprendiniai pataisyti pagal priimtus visuomenės pasiūlymus, apie kuriuos viešai informuota per viešą svarstymą ar baigiamąjį susirinkimą (Sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59) inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS Nr. K-VT-13-21-605))

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59)
inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS Nr. K-VT-13-21-605)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojamas žemės sklypas Naugarduko g. 97, plotas 1,1825 ha.
Dokumento rengimo pagrindas: TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS, Nr. A615-98/21, 2021-10-14
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: UAB „Naugarduko 97“, Konstitucijos pr. 7, LT-09308
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimo sprendimai“, Europos a. 1, Vilnius, Mob.: +370 679 92646, el. paštas: vesta@projektavimosprendimai.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti žemės sklypo prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir kitą galimą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – žemės naudojimo naudojimo būdą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: www.vilnius.lt, www.tpdris.lt (TDP Nr. K-VT-13-21-605)
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyko 2022-04-08 d. 17:00 val., nuoroda
nuotolinės transliacijos įrašą – https://youtu.be/LFJoKcUUL-M
Nuoroda:
Aiskinrastis+sprendiniai+N97
sprendiniai_1
viešojo+susirinkimo+Ataskaita