Koreguojamas detalusis planas (reg. Nr. 1881) sklype Konstitucijos pr. 20

Planuojama teritorija: žemės sklypas Konstitucijos pr. 20. Teritorijos plotas – 2,0216 ha. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3651 pasirašytas 2016-12-13. ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Planavimo uždaviniai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-956 „Dėl sklypo Konstitucijos pr. 20 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1680) sklypo Nr. 1 (Konstitucijos pr. 20, kadastro Nr. 0101/0032:802) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankumą ir reglamentų zonoje 1a – statinių aukštų skaičių, aukštį nuo žemės paviršiaus, aukščio altitudę. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė, tel. (8 5) 211 2750, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: UAB Viešbutis „Lietuva“ įm. k. 121906245, atstovaujama generalinio direktoriaus Tiit Ottis. Planavimo iniciatoriaus atstovas pagal įgaliojimą – UAB „Regroup projektavimas“, buveinės adresas Lukiškių g. 5-201, LT-01108 Vilnius. Plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Lukiškių g. 5-201, LT-01108 Vilnius, direktorius Tadas Monkevičius, tel. 8 671 85640, el. paštas: [email protected] , projekto vadovas Rimvydas Kazickas, tel. 8 686 14024, el. paštas: [email protected]. Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. kovo 20 d. iki balandžio 4 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Šnipiškių seniūnijos patalpose, A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Regroup projektavimas“ patalpose Lukiškių g. 5-201 darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. balandžio 4 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Brėžinį žiūr. čia