Koreguojamas Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 1583V „Dėl sklypo Gedimino pr. 23 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas

Nuo 2015 m. vasario 4 d. koreguojamas Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 1583V „Dėl sklypo Gedimino pr. 23 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas ir jo sprendiniai, keičiant statybos ir servituto zonas, statinio aukštį, užstatymo tankį ir intensyvumą.

Detalaus plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 30-158.

Koregavimo tikslai – keičiasi statybos ir servituto zonos, statinio aukštis, užstatymo tankis ir intensyvumas.

Planavimo organizatorius: UAB „Neringos viešbutis“ (į.k. 122752476, buveinės adresas Gedimino pr. 23, Vilnius), atstovaujama direktoriaus Mariaus Pilibo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Renova“ (į.k. 121023786, Gedimino pr. 16 LT-01103 Vilnius), PV A. Songaila Atest. Nr. A 1138, tel. 8 698 21492, el.paštas renova@renova.lt.

Koreguotas detalusis planas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas ir registruojamas Teritorijų planavimo įstatymo numatyta tvarka.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima 2015 m. balandžio 8 – 22 dienomis UAB „Renova“ Gedimino pr. 16, Vilniuje biure ir Naujamiesčio seniūnijos patalpose Odminių g. 3, Vilniuje.

Teikti pasiūlymus galima: UAB „Renova“ Gedimino pr. 16 LT-01103 Vilnius, tel. 8 698 21492, el.paštu renova@renova.lt. 2015 m. balandžio 8 – 22 dienomis.