Koreguojamas žemės sklypo Pylimėlių g. 7B, Antakalnio sen., Vilniuje (kad. nr. 0101/0025:961) detalusisplanas

PRANEŠIMAS

DĖL DETALAUS PLANO PYLIMĖLIŲ G. 7B, VILNIUJE STATYBOS REGLAMENTO KOREGAVIMO

2015-01-20

Pranešame apie žemės sklypo Pylimėlių g. 7B, Antakalnio sen., Vilniuje (kad. nr. 0101/0025:961) detaliojo plano koregavimą.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 30-2253 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Pylimėlių g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius“ ir 2014 m. lapkričio mėn. 28 d. teritorijų planavimo sąlygos Nr. A620-104.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilniuje). Kontaktinis asmuo Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Urbanavičius, tel. 852112611.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – Saulius Putrimas, Neringa Juodkaitė-Putrimienė.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB „a01 architektai“, į.k. 302502887 (T. Ševčenkos g. 16H-10B, Vilnius). Kontaktinis asmuo Darius Romanovskij, tel. 861133440.

Planavimo uždaviniai – nekeičiant sklypo ploto, paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio, nustatyti statybos reglamentus atsižvelgiant į Vilniaus m. bendrojo plano sprendinius taikomus „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosioms teritorijoms“. Atitinkamai koreguojant 2013-03-07 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-580 „Dėl sklypo Pylimėlių g. 7A plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“ patvirtintą žemės sklypo planą.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

Su detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 m. sausio 21 d. iki 2015 m. vasario 4 d. darbo dienomis UAB „a01 architektai“ patalpose, T. Ševčenkos g. 16H-10B, Vilniuje.

Pastabos, pasiūlymai dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo plano koregavimo Organizatoriui arba Rengėjui.