Koreguojami sklypo Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano Ukmergės g. 259A (kadastro Nr.0101/0016:774) sprendiniai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Koreguojami Sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano Ukmergės g. 259A (kadastro Nr.0101/0016:774) sprendiniai.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A30-208 „Dėl leidimo inicijuoti sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimą“ su patvirtinta Planavimo darbų programa.

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: atlikti sklypo Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano (adresas – Ukmergės g. 259A (kadastro Nr.0101/0016:774)) sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, keičiant užstatymo tankį nuo 55 proc. iki 75 proc., statybos zoną ir statybos ribą. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kontaktinis asmuo miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, tel. +37052112519.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Ikena”, Darželio g. 5-118, LT-11209 Vilnius, kontaktinis asmuo Tadas Matekonis, tel. +37067857678, elektroninis paštas: matekonis@gmail.com (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2016-03-07 Nr. A72-284/16).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Kitos pusės projektai“, Šv. Stepono g. 20-2, LT-01139 Vilnius, projekto vadovas Dainius Kitovas, tel. +37068803845, elektroninis paštas: dainius@kitapuse.com.

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016 m. balandžio 25 d. iki 2016 m. gegužės 06 d. imtinai UAB „Kitos pusės projektai“ patalpose, adresu Šv. Stepono g. 20-2, Vilnius, darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 16.00 val. (dėl kito pageidaujamo laiko prašome tartis tel. +37068803845).

Pasiūlymus dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių galima siųsti Detaliojo plano koregavimo rengėjui UAB „Kitos pusės projektai“, adresu Šv. Stepono g. 20-2, LT-01139 Vilnius, arba elektroniniu paštu: dainius@kitapuse.com, per visą susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Pasiūlymai bus registruojami, nagrinėjami ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.