Koreguojami „Sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano“ (reg. Nr. 2262) sprendiniai

DĖL RENGIAMO SKLYPO LAISVĖS PR. 55 DETALIOJO PLANO

SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

 

Informuojame apie koreguojamus „Sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano“ (reg. Nr. 2262) sprendinius inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,1407 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A30-2055, 2017 m. rugsėjo 13 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1685/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2262) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalinant sklypą, nustatant papildomą žemės naudojimo būdą – visuomeninės paskirties teritorijos bei keičiant statybos reglamentus: statinių aukštų skaičių, užstatymo tankumą, užstatymo zoną ir ribas, tikslinant servitutus, nekeičiant užstatymo intensyvumo rodiklio ir maksimalios statinių aukščio altitudės, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2752.

Planavimo iniciatorius: AB „Ogmios centras“, įmonės kodas 121943578, Verkių g. 29, 09108, Vilnius, tel. (8 5) 274 1800.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-17-385) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.