Koreguojami teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 346) sklypų Nr. 9/11 ir Nr. 9/12 (Lvovos g. 101, Lvovo g. 103, Lvovo g. 105) sprendiniai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Koreguojami teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 346) sklypų Nr. 9/11 ir Nr. 9/12 (Lvovos g. 101, kad. Nr. 0101/0032:263, Lvovo g. 103, kad. Nr. 0101/0032:12, Lvovo g. 105, kad. Nr. 0101/0032:221 ir kad. Nr. 0101/0032:222) sprendiniai.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. A30-1960.

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 335 “Dėl teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 346) sklypų Nr. 9/11 ir Nr. 9/12 (Lvovo g. 101, kadastro Nr. 0101/0032:263, Lvovo g. 103, kadastro Nr. 0101/0032:12, Lvovo g. 101, kadastro Nr. 0101/0032:221 ir Nr. 0101/0032:222) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus, nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės sklypo naudojimo būdą, keičiant užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja Danutė Eidukonytė, tel. (85)2112750.

Detaliojo plano keitimo iniciatorius: UAB “Daltonas”, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, kontaktinis asmuo Almantas Almonaitis, tel. +37061247955, elektroninis paštas: [email protected].

Detaliojo plano keitimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, elektroninis paštas: [email protected], projekto vadovas Darius Krungolcas, tel.+37069979001.

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016 m. kovo 08 d. iki 2016 m. kovo 23 d. imtinai D. Krungolco įmonės patalpose, adresu Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, darbo dienomis nuo 15.00 val. iki 17.00 val. (dėl kito pageidaujamo laiko prašome tartis tel. +37069979001).

Pasiūlymus dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių, vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 4 d. teritorijų planavimo proceso incijavimo sutarties Nr. A72-1020/15(3.1.36-AD4) p. 4.5. dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, galima siųsti planavimo iniciatoriui UAB „Daltonas“, adresu Ąžuolyno g. 7, LT-07196, Vilniaus m. sav., arba elektroniniu paštu: [email protected], per visą susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Pasiūlymai bus registruojami, nagrinėjami ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.