Koreguojami Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano (reg. Nr. 124) sprendiniai žemės sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414)

DĖL RENGIAMO VALAKUPIŲ–TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE VALAKUPIŲ G. 11

 

 

Informuojame apie koreguojamus Valakupių – Turniškių zonos detaliojo plano (reg. Nr. 124) sprendinius žemės sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414) inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1318 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-07-03 įsakymas Nr. A30-1536/18(2.1.22E-TD2), 2018-08-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-55/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V ,,Dėl Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Valakupių–Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Valakupių g. 11 (kadastro Nr. 0101/0012:414), nekeičiant esamos žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdų nustatyti galimą aukštingumą, tankumą ir intensyvumą bei kitus privalomus naudojimo reglamentus, pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 26 77.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-424) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.