Koreguojami Vilniaus miesto valdybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1027V patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 466) sklypų Nr. 10 ir 16 (Rato g. 2, kadastro Nr. 0101/0012:173) sprendiniai inicijavimo pagrindu

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Koreguojami Vilniaus miesto valdybos 1999 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1027V „Dėl kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 466) sklypų Nr. 10 ir 16 (Rato g. 2, kadastro Nr. 0101/0012:173) sprendiniai inicijavimo pagrindu.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A30-3467.

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: keisti sklypo Rato g. 2, kuris yra suformuotas iš dviejų dalių (Nr. 10 ir Nr. 16) naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių namų ir bendrabučių statybos, nustatyti maksimalų aukštingumą – iki 3 aukštų (13 m iki kraigo), intensyvumą – iki 0,4. Sklypo ribos ir plotas nekeičiami.

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m. sav., kontaktinis asmuo – miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Gintaras Kuodis, tel. (85)2112677.

Detaliojo plano keitimo iniciatorius: UAB “Link namų”, Verkių g. 25C, Vilnius, kontaktinis asmuo – direktorius Linas Pažemeckas, tel. 861459026.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, tel.+37069979001.

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengto detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016 m. gegužės 18 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. imtinai D. Krungolco įmonės patalpose, adresu Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, darbo dienomis nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (dėl kito pageidaujamo laiko prašome tartis tel. +37069979001).

Pasiūlymus dėl koreguojamo detaliojo plano sprendinių, vadovaujantis 2016 m. vasario 12 d. teritorijų planavimo proceso incijavimo sutarties Nr. A72-114/16(3.1.36-TD2) p. 4.5. dėl planavimo organizatoriaus suteiktų įgaliojimų, galima siųsti planavimo iniciatoriui UAB „Link namų“, adresu Verkių g. 25C, LT-08223, Vilniaus m. sav., arba elektroniniu paštu: dukstai@live.com , per visą susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Pasiūlymai bus registruojami, nagrinėjami ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.