Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Šaltūnų g. 17A (kadastro Nr. 0101/0051:63) ir gretimoje teritorijoje.

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI LAZDYNŲ RAJONO ŽEMUTINĖS TERASOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE ŠALTŪNŲ G. 17A (KADASTRO NR. 0101/0051:63) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –

pertvarkyti sklypo Šaltūnų g. 17A (kadastro Nr. 0101/0051:63) plotą bei ribas jį padalijant ir esant galimybei pagal teisės aktus prijungiant įsiterpusį(-ius) laisvos valstybinės žemės plotą(-us); planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo projektu, planavimo darbų programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos

Isakymas
Programa
11174.pdf