LEIDIMAS INICIJUOTI APIE 3,15 HA TERITORIJOS PRIE PIKUTIŠKIŲ IR Ž. PUSJĖ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 3,15 HA TERITORIJOS PRIE PIKUTIŠKIŲ IR Ž. PUSJĖ GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMĄ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti apie 3,15 (trijų ir penkiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Pikutiškių ir Ž. Pusjė gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Pikutiškių g. 35 (kadastro Nr. 0101/0171:1517), Pikutiškių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0171:1819) ir Pikutiškių g. 39 (kadastro Nr.0101/0171:1833), Ž. Pusjė g. 2 (kadastro Nr. 0101/0171:2024), Ž. Pusjė g. 2A (kadastro Nr. 0101/0171:2023), Ž. Pusjė g. 2B (kadastro Nr. 0101/0171:2020), Ž. Pusjė g. 2C (kadastro Nr. 0101/0171:2021), Ž. Pusjė g. 2D (kadastro Nr. 0101/0171:2022), Ž. Pusjė g. 4 (kadastro Nr. 0101/0171:2019), Ž. Pusjė g. 4A (kadastro Nr. 0101/0171:1821), Ž. Pusjė g. 6 (kadastro Nr. 0101/0171:1519), Ž. Pusjė g. 6A (kadastro Nr. 0101/0171:1182), Ž. Pusjė g. 8 (kadastro Nr. 0101/0171:1020), Ž. Pusjė g. 8A (kadastro Nr. 0101/0171:922), Ž. Pusjė g. 8B (kadastro Nr. 0101/0171:777), Ž. Pusjė g. 10 (kadastro Nr. 0101/0171:1019), Ž. Pusjė g. 10A (kadastro Nr. 0101/0171:921), Ž. Pusjė g. 12 (kadastro Nr. 0101/0171:1518), Ž. Pusjė g. 12A (kadastro Nr. 0101/0171:1181), Ž. Pusjė g. 14 (kadastro Nr. 0101/0171:2017), Ž. Pusjė g. 14A (kadastro Nr. 101/0171:2016), Ž. Pusjė g. 14B (kadastro Nr. 0101/0171:1820), Ž. Pusjė g. 16 (kadastro Nr. 0101/0171:2018), Ž. Pusjė g. 18 (kadastro Nr. 0101/0171:1180), Ž. Pusjė g. 18A (kadastro Nr. 0101/0171:1018), Ž. Pusjė g. 18B (kadastro Nr. 0101/0171:919), kurio tikslas: performuoti sklypų ribas ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Pikutiskiu