LEIDIMAS INICIJUOTI APIE 34 HA TERITORIJOS TARP DŽIAUGSMO IR VERSMIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE LEVIDONIŲ G. 2 IR 4

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 34 HA TERITORIJOS TARP DŽIAUGSMO IR VERSMIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE LEVIDONIŲ G. 2 IR 4

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-742 „Dėl teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 34 ha teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054378) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus Levidonių g. 2 ir 4 padalinti ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Levidoniu 2,4