LEIDIMAS KEISTI TERITORIJOS ŽALGIRIO G. 72 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS ŽALGIRIO G. 72 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  keisti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. sprendimu
Nr. 2338V „Dėl teritorijos Žalgirio g. 72 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055600) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: numatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą ir kitą galimą visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą, formuoti įsiterpusius žemės sklypus ir keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

  1. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Zalgirio 72