LEIDIMAS KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0165:440 IR NR. 0101/0165:511) BUVUSIUOSE BALIŠKIŲ IR KULOKIŠKIŲ KAIMUOSE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 7, 17, 24, 26, 29, 35, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 80, 84, 91, 92, 107, 113, 114, 115, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 IR 151 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0165:440 IR NR. 0101/0165:511) BUVUSIUOSE BALIŠKIŲ IR KULOKIŠKIŲ KAIMUOSE DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 7, 17, 24, 26, 29, 35, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 80, 84, 91, 92, 107, 113, 114, 115, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 IR 151

INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-404 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:440 ir Nr. 0101/0165:511) buvusiuose Bališkių ir Kulokiškių kaimuose detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Nr. 7, 17, 24, 26, 29, 35, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 80, 84, 91, 92, 107, 113, 114, 115, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ir 151 inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties pakeisti sklypų ribas ir plotus, patikslinti servitutų poreikį, pakoreguoti sklypų naudojimo būdus, sujungti sklypus Nr. 128, 129, 130, 132 ir 133 į vieną sklypą ir jame nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus, sujungti sklypus Nr. 131 ir 134 į vieną sklypą ir jame nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Leidimas koreguoti Kulokiskiu