Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė sprendimo projektą dėl Vilniaus miesto savivaldybės Vaidegių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo pradžios

Vaidegiai

Tema: dėl Vilniaus miesto savivaldybės Vaidegių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo
plano rengimo pradžios