Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas inicijavimo pagrindu

 

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected],  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el.p. [email protected] interneto svetainė www.ambergrid.lt

Rengėjas: UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel. +370 628 01048, el. p. [email protected]

Specialiojo plano koregavimo tikslai: 

1.Parengti Specialiojo plano sprendinius magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA projektui įgyvendinti (uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);

2.Nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiuojamajam keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, užtikrinant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ ar eksploatacijos metu;

3.Nustatyti (naujas ir (arba) papildomas) ar (ir) pakeisti/panaikinti (esamas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiuojamajam keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;

4.Užtikrinti darnią inžinerinės infrastruktūros plėtrą, derinant fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-20 sprendimas Nr. 1-732 ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2021-11-29 iki 2021-12-10 (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų):

TPDRIS, adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-13-21-38;

Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, adresu https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/;

Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, adresu https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai;

Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žalioji a. 3, LT-02232, Trakų Vokė, Vilnius. Ekstremalios situacijos (karantino) metu apribojus visuomenės patekimą į patalpas, susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais elektroninėje erdvėje, aukščiau nurodytais internetinių svetainių adresais.

Nuoroda:

Aiskinamasis+vilnius

Pagrindinis+brezinys

Sprendinius+detalizuojantis+brezinys

Vietoves+klasiu+schema